อารยันชาวพุทธ

เมื่อเห็นคำว่า “ชาวพุทธ” ปรากฏในชื่อบทความนี้ ก็คาดคะเนได้เลยว่าเรื่องราวต่อไปนี้ คงเต็มไปด้วยบรรยากาศเก่า ๆ คร่ำคร่าด้วยกาลเวลา ถึงแม้ว่าเรื่องทำนองนี้มีปรากฏอยู่ดาษดื่นทั่วไปแล้ว ก็ยังต้องศึกษาหาข้อเท็จจริงต่อไป ทั้งไม่รู้อีกด้วยว่าเมื่อไรจึงจะได้คำตอบที่น่าพอใจ

เวลานี้ ผู้ที่สนใจพระพุทธศาสนา ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธศาสนาสากลหรือพระพุทธศาสนาในสังคมไทย บางคนเริ่มศึกษาประวัติของพระศาสดาก่อน บางคนเริ่มจากคำสอนแล้วจึงไปศึกษารายละเอียดเรื่องอื่น ประวัติของผู้ก่อตั้งศาสนาส่วนใหญ่จะมีเรื่องแปลกประหลาดซึ่งไม่เหมือนกับชาวบ้านทั่วไป ทั้งเรื่องตำนาน พงศาวดาร และประวัติศาสตร์ เพราะต้องการจะยกย่องพระศาสดาให้มีลักษณะเด่นพิเศษเหนือกว่าคนธรรมดาสามัญ แม้คนที่เกี่ยวข้องกับพระศาสดาก็พลอยมีลักษณะพิเศษแปลกไปด้วย เรื่องใดจริง เรื่องใดเสริมแต่ง วินิจฉัยได้ยาก สำหรับชาวพุทธ ถ้าเริ่มศึกษาและมีความเชื่อว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้วิเศษก็จะมีผลต่อการศึกษาเรียนรู้คำสอนต่อไป หรือถ้าเริ่มต้นแล้วมีความเชื่อว่าพระพุทธเจ้าเป็นคนมีปัญญามากก็มีผลต่อการศึกษาเรียนรู้ต่อไปอีกเหมือนกัน

ความเข้าใจเรื่องพระพุทธเจ้าที่ไม่ตรงกันนี่เอง ที่ทำให้เกิดนิกายต่าง ๆ พระพุทธเจ้าทรงเป็นใครกันแน่ เรื่องในลักษณะนี้ พระพุทธศาสนาเถรวาทมีคำตอบอยู่แล้วในคัมภีร์ ยุคนี้ ถ้าเราไม่มีความสงสัยเสียเลยก็ดูจะเคร่งครัดอิงตำรามากจนเกินไป ถ้าหากมีความสงสัยอยู่บ้างอย่างน้อยก็จะได้ชื่อว่าปฏิบัติตามกาลามสูตร รู้จักขบคิดวินิจฉัย ไม่ด่วนสรุป สมกับที่เป็นชาวพุทธยุคโลกาภิวัตน์ ในพระพุทธศาสนามีการวินิจฉัย ๔ ลักษณะ คือ วินิจฉัยตามความรู้ วินิจฉัยตามความอยาก วินิจฉัยตามความเห็น และวินิจฉัยตามความวิตก (วินิจฺฉโย ปน ญาณตณฺหาทิฏฺฐิวิตกฺกวเสน จตุพฺพิโธ) การศึกษาเรียนรู้ ถ้าฝืนทำโดยไม่มีวิจารณญาณก็มีโอกาสผิดพลาดด้วยกันทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นความเชื่อหรือความไม่เชื่อก็ตาม

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s