ศาสนาเทพหลายองค์ของชาวอารยัน (เทพแห่งปรมันต์)

ชนเผ่าอารยันต้นกำเนิดศาสนาเทพหลายองค์ มาจากชาวอารยัน
ศาสนาเทพหลายองค์ของชาวกรีก-โรมัน นับถือเทพซุส แม่พระจูโน่(หรือเฮร่า) คือเทพ ผู้เป็นใหญ่ 12 องค์แห่งยอดเขาโอลิมปัส
ศาสนาเทพหลายองค์ของชาวอียิปต์ มี 2 นิกายคือ 1.นิกายที่นับถือเทพ อามุน เป็นเทพสูงสุด กับ อีกนิกายที่นับถือ เทพ อาเตน เป็นเทพสูงสุด
ศาสนาพรามณ์และพรามณ์ฮินดู มีพระพรม พระศิวะ พระวิษณุ(หรือพระนารายณ์) เป็น 3 พรมเทพผู้ยิ่งใหญ่
ลัทธิยิปซี เป็นลัทธิที่ีมีการนับถือเทพหลายองค์เหมือนกับหลายๆศาสนาที่มีเทพหลายองค์ ลัทธิยิบซีแบ่งได้เป็นสองช่วง ช่วงแรกคือก่อนที่ศาสนาคริสจะเข้ามาในยุโรป ช่วงหลังจากที่ศาสนาคริสแพร่เข้ามาในยุโรป

ทั้งหมดนี้เป็นศาสนาที่กำเนิดมาจากชาวอารยัน ที่แตกแยกไปตั้งถิ่นฐานตามที่ต่างๆ

ศาสนาพวกนี้ มีสิ่งที่เหมือนกันคือ มีต้นกำเนิดโดยชาเผ่าอารยัน

มีการนับถือเทพที่เป็นสตรีมากกว่าเทพที่เป็นบุรุษ จึงมี การเรียกแม่น้ำว่าพระแม่ เรียกทุ่งนาว่าพระแม่ ซึ่งทั้งหมดเป็นเทพสตรี แต่คำทีี่ใช้เรียกจะต่างกันไปตามภาษาที่ใช้ แต่โดยรวมแล้วคือการบูชา พระแม่โพสพ แม่ย่านาง พระแม่คงคา

มีการสร้างรูปเคารพ บูชารูปเคารพและภาพวาดของเหล่าเทพ

มีการบวรงสวงเทพ และ การเซ่นไหว้เทพ

มีการดูดวงด้วยวิธีต่างๆ มีการทรงเจ้าเข้าผี

มีการเผาเครื่องหอมเพื่อบูชาเทพ ซึ่ง เครื่องหอมนั้นพัฒนามาเป็นธูป (ธูปเกิดขึ้นในอียิปต์)

มีประเพญีการบูชาไฟ ด้วยวิธีต่างๆ

ศาสนาพุทธนอกจากนิกายหินยานแล้ว พุทธศาสนา นิกายอื่นๆต่างเอาคำสอนและแนวปฏิบัติมาจากศาสนาพรามณ์ฮินดูมาทั้งสิ้น
พระพุทธรูปเกิดมาจากการเอารูปเคารพเทพพระวิษณุ(หรือพระนารายณ์)ของศาสนาพรามณ์ฮินดูมาให้ชาวพุทธกราบไหว้ตามพระไตยปิฏก ห้ามการบูชารูปปั้น
รูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรในสมัยแรกๆมีความคล้ายคลึงกับรูปเคารพเทพพระวิษณุ(หรือพระนารายณ์)ในสมัยเดียวกันมากจนเชื่อได้ว่าเป็นรูปเคารพเดียวกันแต่เรียกชื่อให้ต่างกันออกไป
คำสอนของเจ้าแม่ากวนอิมเหมือนคำสอนของศาสนาพรามณ์ฮินดูเป๊ะ ทั้งเรื่องการไม่กินเนื้อวัวของชาวพรามณ์ และผู้ที่นับถือเจ้าแม่กวนอิม การกินเจกับมังสวิรัติ ของศาสนาพรามณ์ รูปเคารพของเจ้าแม่กวนอิม และ อิทธิฤทธิ์ของเจ้าแม่กวนอิมก็เหมือนเทพบางองค์ของศาสนาพรามณ์ฮินดูมาก

ศาสนาพรามณ์เก่านั้นจะนับถือ กษัตริย์ เป็นวรรณลำดับแรกสูงสุด แต่เพราะการเกิดพระพุทธศาสนาทำให้ ศาสนาพรามณ์ฮินดูที่เกิดมาใหม่ยก พรามณ์ ให้สูงกว่ากษัตริย์
เกิดมาจากพระพุทธเจ้ามักใช้ความเป็นวรรณกษัตริย์ของตนไปเผยแพร่ศาสนาให้เหล่ากษัตริย์และด้วยสังคมสมัยนั้นชาวบ้านก็ต้องเอาตามอย่างกษัตริย์ จะมีแต่พวกพรามณ์ที่ยังคงรักษาศาสนาพรามณ์ไว้ จนเกิดใหม่เป็นศาสนาพรามณ์ฮินดู จึงยกวรรณพรามณ์ให้เหนือวรรณกษัตริย์ เป็นวรรณที่ไม่ลุ่มหลงไปกับการล่อลวงโดยเหล่าพญานาค เทพที่ทิ้งศาสนาพรามณ์ไปอยู่กับพระพุทธเจ้า และสัญญากับพระพุทธเจ้าจะปกป้องศาสนาพุทธ

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s