วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

1.ศึกษาเกี่ยวกับอารยธรรมอารยัน

2.เพื่อศึกษาเกี่ยวกับความเป็นมาของอารยธรรมอารยัน

3.อธิบายเหตุผลและความเป็นมาของโครงงานนี้ได้

ประโยชน์ที่ได้รับ

ได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับอารยธรรมอารยันและวิถีชีวิตของคน

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s