อารยธรรมอารยัน

วิชาประวัติศาสตร์ ส 32170
ครูที่ปรึกษา อ. อรวรรณ กองพิลา

คำถามเกี่ยวกับอารยธรรมอารยัน
1.ชาวอารยันมากจากที่แห่งหนใด
2.ทำไมชาวอารยันถึงไม่ถูกกันกับชาวดราวิเดียน
3.ศาสนาใดน้อที่ชาวอารยันนับถือ
4.มีเทพเจ้าองค์ใดที่ชาวอารยันนับถือ
5.ศาสนาพุทธมีอิทธิพลหรือไม่ในอารยธรรมอารยัน

โฆษณา
By rungniran2012